Copyright notice

Radiateuren Service Brabant (RSB)

RSB stelt het zeer op prijs dat u onze internetsite een bezoek brengt. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze site ten alle tijde voorbehouden. Aan de RSB website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 


 

De RSB site wordt regelmatig gecontroleerd op virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beinvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden, derhalve zijn wij ook niet op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken na een bezoek aan onze internetsite.De internetpagina met de aanwezige links, kunnen links omvatten die niet direct over radiateuren gaan, voor de inhoud van deze sites, de werking of voor de eventuele gevolgen na een bezoek aan deze sites kunnen we op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De door RSB verzonden e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. RSB staat niet in voor de tijdige ontvangst, juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de e-mail.

 Alle auteursrechten m.b.t. informatie en inhoud van berichtgevingen komen toe aan RSB, of als anders aangegeven een ander.

Tevens vallen alle afbeeldingen,layouts en templates onder het auteursrecht 1912, de afbeeldingen mogen niet worden gekopieerd, electronisch worden opgeslagen, vermedigvuldigd, worden bewerkt of worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.